POZOR Zmena termínu konania KONFERENCIE 2021

V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie a s tým súvisiacich prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva, sme boli nútení zmeniť termín konania konferencie. Nový termín konania KONFERENCIE pod názvom „VPLYV GLOBÁLNYCH RIZÍK NA BEZPEČNOSŤ V ORGANIZÁCII“ je naplánovaný a zabezpečený v dňoch  5.10. – 7.10. 2021 v Hoteli Svätojánsky kaštieľ  Liptovský  Ján. Účastníkom, ktorí vykonali úhradu poplatku, bude Prečítať viac o POZOR Zmena termínu konania KONFERENCIE 2021[…]

ONLINE WEBINÁR k študijnému programu Bezpečnostný manažment

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva v súčinnosti s Asociáciou bezpečnostných manažérov realizovala dňa 18.3. 2021 ONLINE WEBINÁR  k študijnému   programu Bezpečnostný manažment, ktorý bude v blízkom období predložený na akreditáciu. WEBINÁRA sa zúčastnili bezpečnostní manažéri z rôznych priemyselných odvetví zo Slovenska a Českej republiky a zástupcovia ŽU z Fakulty bezpečnostného  inžinierstva. Program reflektoval jednotlivé Prečítať viac o ONLINE WEBINÁR k študijnému programu Bezpečnostný manažment[…]

Prednáška študentom Žilinskej Univerzity

Odovzdávanie praktických skúseností študentom je jedným z najdôležitejších cieľov nášho občianskeho združenia, preto Martin Flodr dňa 09.12.2019 prednášal študentom štvrtého ročníka denného štúdia Bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Prednáška obsahovala odborné témy z oblasti technickej bezpečnosti: špecifické praktické skúsenosti nasadenia EZS a EPS v energetických objektoch a podzemných tuneloch s dôrazom na legislatívne požiadavky a odolnosť voči falošným Prečítať viac o Prednáška študentom Žilinskej Univerzity[…]

error: Obsah je chránený