ABM podporuje mladé talenty

Asociácia bezpečnostných manažérov si uvedomuje potrebu podpory mladej generácie a budúcich odborníkov v oblasti bezpečnosti. Preto sa rozhodla realizovať 0. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti bezpečnostného manažmentu, pre študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline.  

Odborná komisia tvorená členmi ABM potom vybrala najlepšiu prácu, ktorej autorom bol Ing. Radoslav Martinček. Diplomová práca mala názov „Spracúvanie osobných údajov a riziká ich zneužitia pri využívaní moderných technológií“ a okrem iného sa zameriavala aj na vzdelávacie techniky v oblasti prevencie proti phishingovým útokom.

Autor diplomovej práce si ocenenie z rúk prezidenta ABM počas slávnostnej promócie absolventov, konanej 19.06.2023 v Dome odborov v Žiline.

Víťazovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v profesnom živote.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený