28/09/2017

Štruktúra asociácie

Orgánmi asociácie sú:

 Valné zhromaždenie členov
Prezident asociácie
  Ing. Róbert Groman
Tajomník asociácie
  Ing. Ladislav Viktóriusz
Revízor asociácie

 Maroš Šikula

Výkonná rada asociácie

Ing. Róbert Groman JUDr. Blažej Vitek Ing. Matej Síleš doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. Martin Flodr
error: Obsah je chránený