28/09/2017

Štruktúra asociácie

Orgánmi asociácie sú:

 Valné zhromaždenie členov  
Prezident asociácie  Ing. Róbert Groman
   
Revízor asociácie JUDr. Maroš Šikula
Výkonná rada asociácie Ing. Miroslav Košťál
  JUDr. Blažej Vitek
  Ing. Matej Síleš
  doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
  Martin Flodr

error: Obsah je chránený