METODIKA ZAMERANÁ NA ZNÍŽENIE ŠÍRENIA COVID-19 A PODOBNÝCH PANDÉMIÍ

Autorský kolektív pod vedením prof. Ing. Andrej Veľasa, PhD. v decembri 2023 odovzdal prezidentovi ABM Metodiku zameranú na zníženie šírenia COVID-19 a podobných pandémií. Jedná sa o univerzálny manuál vychádzajúci z praktických skúseností bezpečnostných manažérov a teoretické východiská problematiky zvládania pandemickej situácie spôsobenej vírusovým ochorením SARS-CoV-2, známym ako COVID-19 alebo jemu podobným. Metodika vznikla v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry s označením 1/0173/21 a názvom Výskum opatrení realizovaných bezpečnostnými manažérmi v organizáciách v súvislosti so šírením COVID-19 a v iných mimoriadnych situáciách.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený