29/06/2017

Členstvo

  1. Právnická osoba zabezpečujúca činnosť manažérov a špecialistov ochrany osôb a majetku, ktorí preukázateľne zabezpečujú ochranu vlastných objektov, vlastnými zamestnancami pre vlastnú potrebu, alebo outsourcing.
  2. Právnická a fyzická osoba z teoretických pracovísk zaoberajúcich sa bezpečnostným manažmentom, u ktorých sa vzťah k ochrane objektov nepreukazuje.
  3. Fyzická osoba, ktorá významným spôsobom prispela k budovaniu bezpečnostného riadenia, sa môže stať čestným členom asociácie

 

 

error: Obsah je chránený