Naše malé jubileum

5. ročník, malé jubileum znamená, že niečo, čo robíte už 5 rokov, je pre ľudí zaujímavé a prínosné. 5. ročník Konferencie ABM sa konala v období od 21. do 23. júna v malebnom prostredí Wellness Hotela Čertov.

5. ročník bol výnimočný z viacerých pohľadov. Jedným z nich je aj oslava spomínaného malého jubilea. Konferencia ABM umožňuje účastníkom nadviazať nové kontakty, prehĺbiť tie existujúce, vymeniť si skúsenosti a diskutovať o aktuálnych otázkach bezpečnosti. Na ostatnom ročníku Konferencie ABM, ktorej ústrednou myšlienkou bolo riadenie bezpečnosti v organizáciách, sa zúčastnilo celkom 21 poslucháčov a rečníkov z 10 spoločností. Doteraz najväčší počet účastníkov hovorí o úspechu a o dopyte po takto profesionálne orientovanom fóre.

Tak ako to býva tradíciou na našich akciách, súčasťou bola aj exkurzia, resp. zážitková, edukačná aktivita. Tento krát sme zavítali do najväčšieho výrobného závodu pneumatík v Európe, Continental Matador Rubber v Púchove, kde sme si okrem výroby pozreli aj zabezpečenie areálu pomocou kamerového systému. Touto exkurziou nás sprevádzal Ing. Karol Motúz, ktorý si okrem exkurzie pripravil prednášku zameranú na prezentovanie jeho osobných skúseností a celoživotného kariérneho rastu, ktorý v spoločnosti dosiahol. Okrem už spomínaných tém sme sa v rámci Konferencie venovali nasledujúcim problematikám:

  • Používanie vecných bezpečnostných a iných technických prostriedkov.
  • Prevencia kriminality.
  • Vplyvu COVID-19 na prácu bezpečnostných manažérov.
  • Technologický rozmach a možnosti úplnej alebo čiastočnej náhrady osôb samoobslužnými terminálny, resp. robotmi.

Medzi účastníkmi Konferencie ABM boli aj traja z piatich hlavných garantov študijného programu Bezpečnostný manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
Garanti predstavili budúce smerovanie študijného programu v rámci novej akreditácie, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v septembri tohto roka.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom Konferencie ABM. Pevne veríme, že sa Vám nami pripravená akcia páčila a pridáte sa k nám aj budúci ročník, pretože my tam určite budeme.

Vidíme sa na 6. ročníku v roku 2023.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený