Retrospektíva konferencie ABM 2021

V poradí štvrtý ročník konferencie Asociácie bezpečnostných manažérov bol zameraný na globálne
riziká v organizáciách. Jedným, v posledných týždňoch a mesiacoch najčastejšie spomínaným rizikom,
bola konferencia priamo ovplyvnená.

Bolo ním šírenie ochorenia COVID-19, ktorého vplyvom sa
musela konferencia približne o rok posunúť. Aj napriek v týchto dňoch vzrastajúcej sile tretej vlny
pandémie sa nám s dodržaním vopred definovaných protiepidemických opatrení podarilo
konferenciou uskutočniť.
Program podujatia priamo apeloval na aktuálne požiadavky spoločnosti v kontexte bezpečnosti, akými sú:

  • kontrola vstupov do objektov,
  • pripravenosť SBS na riešenie mimoriadnych udalostí,
  • analytické nástroje pri hodnotení globálnych rizík,
  • informačné systémy pre včasnú informovateľnosť,
  • základné aspekty výberu strážnej služby pre organizácie.

Teší nás, že pri každej téme sa zúčastneným podarilo vytvoriť plnohodnotnú a rozsiahlu diskusiu, podnecujúcu výmenu názorov, postojov a skúseností. Súčasťou konferencie, ako je to už zvykom, bola aj exkurzná časť v rámci ktorej sme sa tento krát, aj za nepriaznivého počasia (naplánovať sa žiaľ nedá), zúčastnili prehliadky zabezpečenia Fotovoltaickej elektrárne – Východná. Počas exkurzie sme mohli v praxi vidieť efektívnu aplikáciu technického zabezpečenia odvodovej, priestorovej a predmetovej ochrany.
Naše diskusné smerovanie a interakcia bola okrem vyššie prezentovaných tém ďaleko širšia. Okrem iného sme diskutovali aj o aktuálnych, provokačných, postupoch ľudí, ktorí chcú obchádzať nariadené
ochranné opatrenia spojené s prekrytím horných dýchacích ciest ako aj prípadné verbálne útoky na pracovníkov fyzickej ochrany.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sa nebáli aj napriek aktuálnej situácii prijať pozvanie na konferenciu a prezentujúcim za zaujímavé odborné prednášky.

Tešíme sa na piaty ročník konferencie Asociácie bezpečnostných manažérov.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený