ONLINE WEBINÁR k študijnému programu Bezpečnostný manažment

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva v súčinnosti s Asociáciou bezpečnostných manažérov realizovala dňa 18.3. 2021 ONLINE WEBINÁR  k študijnému   programu Bezpečnostný manažment, ktorý bude v blízkom období predložený na akreditáciu.

WEBINÁRA sa zúčastnili bezpečnostní manažéri z rôznych priemyselných odvetví zo Slovenska a Českej republiky a zástupcovia ŽU z Fakulty bezpečnostného  inžinierstva.

Program reflektoval jednotlivé návrhy členov ABM a Žilinskej univerzity na príprave akreditácie povolania v národnej i európskej klasifikácii (sústave) povolaní, ktoré súvisia so zameraním na  Bezpečnosť a ochranu majetku a osôb a ktoré môžu (po budúcej akreditácii) absolventi univerzity vykonávať.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený