2% dane z príjmu fyzických osôb.

Asociácia bezpečnostných manažérov sa na Vás obracia s prosbou o poskytnutie 2% dane z príjmu fyzických osôb.

V roku 2018  bola asociácia zaregistrovaná ako organizácia zaradená do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. v znení noviel.
V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, postačuje pri podaní Vášho daňového priznania uviesť v príslušnej časti daňového tlačiva / tlačivo v prílohe /  údaje o asociácii:

• Obchodné meno ( názov ): Asociácia bezpečnostných manažérov
• Sídlo: Univerzitná 8215/1 , 010 26 Žilina
• IČO: 50805291
• DIČ: —————
• Právna forma: občianske združenie
• Bankové spojenie: IBAN : SK6583300000002201218662
• č. ú.: 2201218662/8330

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a láskavosť.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený