Prednáška študentom Žilinskej Univerzity

Odovzdávanie praktických skúseností študentom je jedným z najdôležitejších cieľov nášho občianskeho združenia, preto Martin Flodr dňa 09.12.2019 prednášal študentom štvrtého ročníka denného štúdia Bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Prednáška obsahovala odborné témy z oblasti technickej bezpečnosti:

  • špecifické praktické skúsenosti nasadenia EZS a EPS v energetických objektoch a podzemných tuneloch s dôrazom na legislatívne požiadavky a odolnosť voči falošným poplachom,
  • špecifické praktické skúsenosti nasadenia EZS, EPS, HSP, CCTV v kultúrnej pamiatke s dôrazom na remeselné prevedenie, bezpečnosť a architektonické požiadavky.
dav
Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený