Workshop Bojnice

Dňa 23.-24.10.2018 sa konal už druhý ročník workshopu.

Zaoberali sme sa aktuálnymi témami z pohľadu efektivity ochrany objektov.

Slovensko ale aj iné okolité krajiny zlepšujú svoje makroekonomické ukazovatele a životné podmienky pre svojich občanov. Na jednej strane sa znižuje miera nezamestnanosti no na druhej strane nám ubúda kvalifikovaná a kvalitná ľudská práca. Organizácie musia vyvíjať max. úsilie k tomu aby dopady pre ne boli čo najmenšie.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že do workshopu zaradíme témy, ktoré napomôžu organizáciám ich bezpečnostným manažérov stanoviť vhodné modely bezpečnosti.

Ako prvú tému sme zaradili Benchmark medzi bezpečnostnou agentúrou a internou ochranou vo vybranej organizácií. Vybrali sme si najväčšieho slovenského zamestnávateľa Volkswagen Slovakia. Z prezentáciou vystúpil  JUDr. Blažej Vítek Bezpečností manažér Volkswagen Slovakia.

Ďalšou témou ktorou sme sa zaoberali bola priemyselná špionáž.

Firmy síce majú pri hlavnom vchode oplotenia, kamery a strážnu službu, no je to postačujúce? Takmer žiadny manažér firmy nepočíta s tým, že by sa mohol stať terčom priemyselnej špionáže. Pritom v mnohých krajinách a sektoroch je to na dennom poriadku.

O tom aká je miera rizika pre organizácie v priemyselnej špionáži nám porozprával          Ing.Daniel Suchý, Regional Manager of Physical Security and Business Continuity zo spoločnosti ON Semiconduktor.

Treťou nosnou témou bola prevencia podvodov a korupcie v organizáciách.

Dobré meno spoločnosti môže byť vážne poškodené v očiach obchodných partnerov a verejnosti. Ak sa stane všeobecne známym, že spoločnosť sa podieľala na korupčnom správaní, trvá roky kým sa vybuduje dobré meno firmy. Jeden korupčný škandál ho môže zničiť.

O tom ako tomu predchádzať nám porozprávali JUDr. Ivan Moroz zo spol. Partner Screening Solutions Slovakia a Peter Moroz Managing partner Screening Solution.

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený