Štátnicové skúšky FBI Žilinská univerzita

V dňoch 27. – 3O.5.2019 sa konali na Žilinskej univerzite Fakulte bezpečnostného inžinierstva štátnicové skúšky II. stupňa. Tak ako každý rok aj tento rok boli členovia asociácie pozvaní do štátnicovej komisie.

Pozvanie sme radi prijali a na týchto skúškach sa zúčastnili členovia Asociácie v zastúpení Robert Groman a Blažej Vítek.  Musíme konštatovať, že kvalita študentov a ich diplomových prác, ktoré z väčšej časti tvorili experimentálne výskumy zamerané na inovatívne riešenia v bezpečnostnom prostredí. Navrhované riešenia môžu v budúcnosti prispieť k efektívnej ochrane osôb a majetku.

 

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený