Valné zhromaždenie členov

Dňa 6.2.2019 sa konalo valné zhromaždenie členov asociácie. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia.

Prítomní boli : Blažej Vitek , Andrej Veľas, Martin Flódr, Daniel Suchý, Matej Síleš ,Miroslav Košťál,

Róbert Groman, Ladislav Viktóriusz,

Pozvaní hostia : doc.Ing. Eva Sventeková PhD.

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie a oboznámenie sa s programom zhromaždenia.
  2. Výročná správa ABM za rok 2018.
  3. Rôzne
  4. Záver

Valné zhromaždenie

Uložiť odkaz do záložiek.
error: Obsah je chránený